Zajedno do EU fondova – INFO

 

Naziv projekta: Primjenom IKT rješenja prema uspješnijem poslovanju društva POTOMAC d.o.o.

Naziv korisnika/partnera u projektu: Potomac d.o.o.

Kratki opis projekta: U sklopu projekta društvo POTOMAC d.o.o. planira nabavu sofisticiranog informacijsko-komunikacijskog poslovnog rješenja i potrebnu hardversku infrastrukturu kojom će efikasno riješiti ključne probleme i neučinkovitu organizaciju društva na razini analiziranih poslovnih procesa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ulaganjem u nova IKT rješenja društvo POTOMAC d.o.o. riješit će ključne probleme poslovanja i nepovezanost poslovnih procesa, pad učinkovitosti te visoke materijalne troškove koji su posljedica manualnih i repetitivnih radnji.

Projektom će se optimizirati i integrirati 8 poslovnih procesa društva, postići značajna redukcija materijalnih troškova te uvesti sljedivost u proizvodnji i izdvojenom pogonu. Sve navedeno osigurat će daljnji rast i razvoj društva i ojačati će poziciju na izvoznim tržištima uz ostvarenje pozitivnog utjecaja na ciljne skupine i krajnje korisnike – zaposlenike, kupce te zainteresiranu javnost.

Ukupna vrijednost projekta: 1.532.620,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU : 996.049,73 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od – do): od 30.11.2019. do 30.05.2021.

Kontakt osobe za više informacija: Krunoslav Lenić

Izbornik